เพราะอะไรเราจึงแตกต่าง - ความพิเศษที่มอบให้นักเรียน | Leadership Credential

เพราะอะไรเราจึงแตกต่าง - ความพิเศษที่มอบให้นักเรียน

          Go Global with English เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน คุณครูชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ของเราล้วนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนมาเป็นอย่างดี คุณครูชาวต่างชาติที่ Go Global มิได้เป็นเพียง Native Speaker ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษได้เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถและประสบการณ์ในสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมีความรักความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ เรายังมีทีมงานฝ่ายวิชาการที่คอยตรวจสอบและประเมินผลการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน Go Global ทุกคน


            เมื่อผู้ปกครองมานั่งรอรับลูกๆ ที่โรงเรียนของเรา สิ่งที่ท่านมักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือเสียงหัวเราะ และการทำกิจกรรม ที่สนุกสนานในชั้นเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนปรารถนา เพราะการเรียนภาษาอังกฤษควรจะออกมาในลักษณะที่ให้ความเพลิดเพลินกับผู้เรียน คุณครูชาวต่างชาติทุกท่านได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ และสามารถจัดความสนุกสนานดังกล่าวให้เป็นไปในขอบเขตของการเรียนการสอน


           นอกจากนี้ ภายในโรงเรียนของเรา คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ว่า ตามผนังกำแพงและบอร์ดต่างๆ ตามทางเดิน จะมีการติดผลงานตัวอย่างของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงตัวอย่างของกิจกรรมและพัฒนาการการเรียนรู้ของบุตรหลาน


           นักเรียนของเราทุกระดับชั้นต่างได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายความสามารถทางภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เช่น ฝึกการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ การถ่ายทำวีดีโอ และการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษระหว่างชั้นเรียน นอกจากนี้ เรายังมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคอมพิวเตอร์แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและมัลติมีเดียต่างๆ อีกด้วย