หลักสูตร

         เราสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพโดยทุกหลักสูตรเรียนกับคุณครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ

         เราสอนหลักสูตรด้านการสนทนาสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน, หลักสูตรการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง, หลักสูตรการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน, หลักสูตรการเรียนแอนิเมชั่นสำหรับเยาวชน, และหลักสูตรพิเศษตามความต้องการของผู้เรียน