ติดต่อ

สยามแสควร์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ :  อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 20 สยามแสควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร : 02-252-6193-4, 086-305-0531
แฟกซ์ : 02 252-6195
E-mail : goglobalstaff2012@gmail.com

ซีคอนแสควร์ (สาขา)

ที่อยู่: ชั้น 3 เลินนิ่งโซน ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม. 10260
โทร: 02-721-8276-9, 086-305-0530
แฟกซ์ : 02 721-8279
E-mail : goglobalstaff2012@gmail.com