ติดต่อ

สยามแสควร์ (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ :  อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 20 สยามแสควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร : 02-252-6193-4, 086-305-0531
แฟกซ์ : 02 252-6195
E-mail : goglobalstaff2012@gmail.com